Általános szerződési feltételek

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Az alábbi dokumentum Jáky-Bárdi Bogáta egyéni vállalkozó (továbbiakban Eladó, Szolgáltató) és a vele a pakkli.hu weblapon keresztül szerződéses kapcsolatba lépő vásárló (továbbiakban Vevő, Vásárló, Megrendelő, Fogyasztó) között létrejövő szerződés általános szerződéses feltételeit, az Eladó és Vevő kötelezettségeit és jogait írja le. A Felhasználó a weblap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A honlap működésével, a honlapon elérhető megrendelési, és szállítási folyamattal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken rendelkezésére állunk.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletre és a 2001. évi CVIII. törvényre, továbbá a PTK előírásaira.  A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Szolgáltatói adatok

Név: Jáky-Bárdi Bogáta Erzsébet e. v.

Székhely/ Levelezési cím: Budapest 1045, Ősz utca 159.

Adószám: 56621523-1-41

Nyilvántartási szám: 55288372

Email cím: pakklihu@gmail.com

Bankszámlaszám: 12100011-17757175-00000000

Számlavezető pénzintézet: Gránit Bank Zrt.

 

Az ÁSZF tárgya

Az Eladótól a pakkli.hu weboldal kínálatában szereplő, a weboldalon keresztül megvásárolható termék, azaz minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog és digitális termék.

Szerzői jogok

A weblap (pakkli.hu) teljes egésze, a rajta található szövegekkel és képekkel együtt, és az itt árult termékek szerzői jogvédelem alá esnek az 1999. évi LXXVI. törvény alapján. Vevő a vásárlással ezt tudomásul veszi. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

A  pakkli.hu weblapon történő vásárlás

A holnapon történő vásárlás regisztrációhoz nem kötött.

A Megrendelés folyamata és a szerződés létrejötte

A termék kiválasztása

A terméket, termékeket a Vevő a pakkli.hu oldalon keresztül a Bolt menüpont alatt tudja megrendelni, a kiválasztott termék kosárba tétele és a megrendelni kívánt mennyiség kiválasztása után, a Tovább a pénztárhoz gombra kattintva. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek.

A megrendelési űrlap kitöltése

A kosárba tétel után a Tovább a pénztárhoz gombra kattintva tölthető ki a megrendelési űrlap. A rendelés során kitöltendő adatok a következőek: A Megrendelő, Vevő neve, e-mail címe, telefonszáma, szállítási és számlázási címe, a szállítás módja, csomagpontról történő átvétel esetén a csomagpont helyének kiválasztása, a fizetés módja. A megrendelés leadása előtt mindenképp szükséges az ÁSZF valamint az adatkezelési tájékoztató elfogadása. Az ÁSZF és adatkezelési tájékoztató elfogadása után, a megrendelem gomb megnyomásával a Vevő és Eladó között elektronikus úton megkötött szerződés jön létre. A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

A megrendelés feldolgozása

A megrendelés feldolgozása a leadott megrendelést követő 2 munkanapon belül megtörténik, melynek során a Vevő, a megrendelés visszaigazolásaként a megrendelő lapon feltűntetett email címére megkapja a számlát. Továbbá az Eladó vállalja, hogy a termék 10 munkanapon belül kiszállításra kerül. Amennyiben a megrendelés feldolgozása nem történik meg 48 órán belül, vagy a 10 munkanapon belüli kiszállítás nem lehetséges az Eladó erről a Vevőt a megadott email címen értesíti és felajánlja a vásárlástól való elállás lehetőségét.

Fizetés és számla

Az Eladó a számlát a Vevő részére a megrendelő lapon feltűntetett email címre küldi el, a megrendelés leadását követő 2 munkanapon belül. Előre utalás esetén a számla minden, az utaláshoz szükséges információt pontosan tartalmazni fog.

Két fajta fizetési módra van lehetőség, amelynek módja függ a megrendelési űrlapon kitöltött szállítási módtól. Előre utalás és utánvét fizetése futárnak. Előre utalás esetén a számla kiegyenlítése, a számla emailben történő kiküldését követő 5 napon belül kell megtörténjen. Előre utalás esetén a termék a futárszolgálatnak az utalás beérkezése után kerül átadásra.

Szállítás

A szállítást a FoxPost futárszolgálat végzi a megrendelési űrlapon leadott feltételek szerint, házhozszállítással vagy az űrlapon megjelölt csomagpontra. A csomag kiszállításának időpontjáról, átvételének lehetőségéről emailben és vagy sms-ben kap tájékoztatást a Vásárló, az általa a megrendelőlapon megadott elérhetőségeken.

Elállási jog

A Vevő a megrendelőlap kitöltését, majd leadását követő 14 napban indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, azonban erről köteles tájékoztatni az Eladót. Amennyiben az Eladó már átadta a futárszolgálatnak a megrendelt terméket a visszaküldés díja a Vevőt terheli. A megvásárolt terméket csak eredeti, sérülésmentes állapotban vesszük vissza. A termék visszaküldése postai úton nem lehetséges, futárszolgálat szolgáltatást kell igénybe venni.

Szavatosság

Amennyiben a vevő által megrendelt termék eleve hibásan érkezik, vagy bármelyik részlete nem felel meg a termékleírásban található adatoknak, esetleg rossz termék került kiküldésre, a Vevő szavatossági igényt nyújthat be az Eladó felé. A Vevő kérheti a termék cseréjét, ha ez megoldható a termék javítását, végső esetben elállhat a vásárlástól. A hiba kivizsgálása és valós fennállása esetén, amennyiben egyszerű mulasztási hiba történt elküldi a Vevő számára a megfelelő, illetve javított terméket.

Árak

Az árak bruttó árak, forintban értendők, 0%-os ÁFÁ-t tartalmaznak. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk. Az ármódosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért. Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül: 0 Ft-os ár;

kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20%-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék). Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a Vevőnek a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, amely információ birtokában a Vevő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

A felelősség korlátozása

A pakkli.hu webhelyen történő vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Felhasználó, a Vásárló a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Eladó nem vállal felelősséget a honlap használata során fellépő szoftver, kommunikációs, vagy egyéb technikai hibákért. Továbbá a megrendelési adatok helytelen kitöltéséből származó közvetett vagy egyéb károkért. A Vásárló felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

A Vevő a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az általa bevitt adatok módosítására. A Vevő felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen a Vevő által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. A Vevő a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult a Vevő hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Vásárlóra hárítani. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. Felhívjuk figyelmét, hogy a számlázás a Vevő által megadott névre és címre történik, annak utólagos megváltoztatására nincsen lehetőség.

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a Szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva.

Jogérvényesítési lehetőségek

A Vevő a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Email: pakklihu@gmail.com

A Fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a Vállalkozással a panaszát, amely a Vállalkozásnak, illetve a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

Az Eladó a fogyasztói kifogásokat a fenti elérhetőségén írásban történt előterjesztés követően 30 napon belül írásban érdemben megvizsgálja, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait, valamit az arra nyitva álló határidőket. A szóban közölt panaszt az Eladó azonnal megvizsgálja, szükség szerint orvosolja, feltéve hogy a panasz jelleg engedi. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, illetve, ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet az Eladó álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolatát legkésőbb az előző pontba foglalt érdemi válasszal együtt megküldi a Fogyasztónak.

Amennyiben a Szolgáltató és a Vevő közötti jogvita nem rendeződik, a Vevő bírósági eljárást kezdeményezhet. Fogyasztói jogvita esetén pedig az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésére a Fogyasztónak: békéltető testület eljárásnak kezdeményezése, panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál.

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím:

1253 Budapest, Pf.: 10.

MELLÉKLETEK

  1. Elállási nyilatkozat minta
  2. Adatkezelési tájékoztató

1. Elállási nyilatkozat minta:

(A minta alapján megírt elállási nyilatkozatot email-ben a következő címre kell elküldeni pakkli.hu@gmail.com)

Címzett: Jáky-Bárdi Bogáta e.v.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

Kelt:

2. Adatkezelési tájékoztató: letölthető innen